Forsiden  •  Sundhed  •  Miljø  •  Etik  •  Politik  •  Mad  •  Oversigter  

En mere udbygget liste over denne hjemmesides videnskabelige grundlag findes her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Colin Campbell

Hjemmeside

Videoforelæsning

Forks over Knives

 

 

 

 

 

 

 

Jane Plant

Hjemmeside

Videointerview

 

 

 

John McDougall

Hjemmeside

Introduktionsvideo

Videoforelæsning

Interview 2 dele

McDougalls videoer

McDougalls Blog

 

 

 

 

Calldwell B. Esselstyn

Hjemmeside

Videoforelæsning

 

 

 

 

 

Joel Fuhrman

Hjemmeside

Nyhedsblog

Videoforelæsning

 

 

 

 

 

 

 

Dean Ornish

Hjemmeside

PMRIs forskning

Videoforelæsning

 

 

 

 

 

 

 

Neal Barnard

Hjemmeside

PCRM

Videoforelæsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Klaper

Hjemmeside

Videoforelæsning

Samtlige videoer

 

 

Jeff Novick

Hjemmeside

Videointerview

 

 

Mine kilder til plantemaden

© Leif Varmark, plantemad.dk, 2010 

 

For to år siden kendte jeg intet til vegetarer, veganere eller råkostspisere. Naturligvis vidste jeg, at det var nogle skøre eksistenser, der ikke ville spise kød, og naturligvis vidste jeg, at det var sundt at spise grøntsager. Men som så mange andre spekulerede jeg ikke mere over det. Vi bildte os ind, at vi levede sundt med masser af mælkeprodukter, vi skar fedtet af koteletterne og sparede på sukke­ret, og det meste var økologisk. At vi efterhånden havde taget en del kilo på, ofte var trætte og uop­lagte og kunne overkomme mindre og mindre var jo bare et normalt alderstegn...


Jeg begyndte først at undersøge sagerne, da jeg blev personligt involveret. En 14-årig datter, der pludselig proklamerede, at nu ville hun ikke spise kød, og en operation for forstørret prostata, der ikke hjalp meget, fik mig til at undersøge, hvad det nu var for noget det der med mad og sundhed og sygdom. Og så gik det hurtigt: I løbet af få måneder lagde hele familien sine spisevaner om fra den almindeligt udbredte kød-, mælke- og æggemad til en fedt-, sukker- og saltfattig plantekost uden animalske produkter. Og vi begyndte at motionere.

 

Læs mere om min personlige historie her.


Jeg vil i denne artikel gerne præsentere nogle af de mennesker, der lærte mig at spise ordentligt og få mere energi i dagligdagen. Der er flere, men de nævnte her er nogle af de vigtigste og nemmeste at gå til. De har udgivet bøger, de har hjemmesider og de fleste har videofilm med forelæsninger på YouTube, så man både kan se og høre dem. Og de er gode, sindssygt gode! Og så er det helt almin­delig jordnær videnskab, ikke noget hokus-pokus eller alternativt her.

 


T. Colin Campbell (1934-)

Professor i biokemi, T. Colin Campbell, som stod i spidsen for verdens største ernæringsundersø­gelse, The China Study, voksede op på en traditionel amerikansk mælkefarm. Her lærte han at op­fatte animalsk protein som et altafgørende næringsstof, der kunne være løsningen på verdens sult­problemer. Han deltog i adskillige projekter, der skulle udbrede kendskabet til animalsk proteins nødvendighed i u-landene. Det kom fuldstændigt bag på ham, at hans forskningsresultater i Filippi­nerne afslørede, at de børn, der fik mest animalsk protein i kosten, havde størst risiko for at udvikle leverkræft. Han efterprøvede resultaterne i laboratorieforsøg med rotter og opdagede, at han så at sige kunne skrue op og ned for kræftudviklingen ved at give rotterne en kost med mere eller mindre animalsk protein. Forsøgene blev udført med mælkeproteinet casein, og senere forsøgte han med sojaprotein og hvedeprotein, men de havde ingen negativ virkning.

 

Han gik derefter videre - i samarbejde med engelske og kinesiske forskere - til at organisere The China Study, som omfattede 6500 mennesker i 130 landsbyer i 65 amter over hele Kina, som repræsenterede forskellige madkulturer. Resultatet af den­ne kæmpeundersøgelse var en indiskutabel bekræftelse af de tidligere forsøg: The China Study viste entydigt, at jo mere animalsk protein folk spiste - dvs. kød, mælkeprodukter, æg - jo flere kroniske sygdomme havde de, og jo mere plantebaseret folks kost var - frugt, grøntsager, bælgfrugter, fuldkornsprodukter - jo færre sygdomme havde de.


T. Colin Campbell: »The China Study«, BenBella Books, Dallas 2006.

Forks over Knives, 2011 (film)

T. Colin Campbell: »Whole«, BenBella Books, Dallas 2013.


 

Jane Plant (1945-)

Den engelske professor i geokemi, Jane Plant, besluttede efter sit femte udbrud af brystkræft at bruge sin viden­skabelige uddannelse til at finde alternative behandlingsmuligheder. Hun begyndte at læse al den videnskabeli­ge litteratur, hun kunne finde om kræft, og begyndte efterhånden at undre sig over den store forskel i hyppigheden af brystkræft i Kina og i Vesten. Kun 1 ud af 10.000 kinesiske kvin­der får brystkræft mod 1 ud af 10 kvinder i Vesten – kineserne kalder kræft for »de rige kvinders sygdom«. Efter yderligere målrettede studier fandt hun frem til sammenhængen – kinesere og asia­ter spiser en plantebaseret kost med meget lidt kød og helt uden mælkeprodukter. Hun holdt op med at spise og drikke kød og mælk - og kurerede sig selv.


Jane Plant: »Dit liv i dine hænder«, Forlaget Aronsen, 2008.

Jane Plant: »Understanding, Preventing and Overcoming Osteoporosis«, Virgin, London 2004.

Jane Plant: »Prostate Cancer«, Virgin Books, London 2007.

Jane Plant: »Eating for Better Health«, Virgin Books, London 2005.John McDougall (1947-)

Dr. John McDougall voksede op på en typisk amerikansk kost med masser af kød, pizza, mælk og smør og blev hurtigt overvægtig. Som 18-årig fik han et voldsomt hjerteanfald, som bl.a. bevirkede, at han halter den dag i dag. I en alder af 22 var hans cholesterol-tal på 338 (normalt er 150 eller der­under, svarende til danske tal 8,5, normalt er 4 eller derunder). Efter college begyndte han på læge­studiet, hvor han lærte, at overvægt var genetisk bestemt. Efter endt studie oprettede han 1973 en læge­praksis på Hawaii (Hamakua Sugar Plantation, Honokaa) hvor hovedparten af hans patienter var indvandrede plantagearbejdere.

 

Her opdagede han, at nye immigranter fra lande som Kina, Japan og Filippinerne, som stadig spiste deres hjemlands traditionelle plantebaserede kost, var langt sundere og slankere og havde langt færre kroniske sygdomme end tredje- og fjerdegenerations immigranter, som spiste den ameri­kanske standardkost med fastfood, kød, mælk, ost og sukkermættede desserter. Efter omfattende læsning af den videnskabelige litteratur, som viste sig at understøtte hans iagttagelser, begyndte han at be­handle sine patienter – og sig selv - med en asiatisk-inspireret stivelsesbaseret, fedtfattig plantekost med masser af frugt og grøntsager og med et minimum af kød og mejeriprodukter - og de blev raske. McDougall selv tabte 30 kg, og hans cholesterol-tal faldt til 150.

 

I dag driver McDougall et omfattende sundhedscenter med lægepraksis, kurser, foredrag, konfe­rencer og sundhedsrejser i Santa Rosa, Californien. Han er også opmærksom på de etiske og miljø­mæssige fordele ved plantemaden, selv om han ikke skilter med det.

 

John A. McDougall: »The McDougall Program«, Plume, New York 1991.

John A. McDougall: »The McDougall Program for Maximum Weight Loss«, Plume, N.Y., 1995.

John A. McDougall: »Digestive Tune-Up«, Healthy Living Publications, Tennessee, 2008.

John A. McDougall: »The Starch Solution«, Rodale, New York, 2012.Caldwell B. Esselstyn (1933-)

Dr. Caldwell B. Esselstyn var som ung olympisk guldmedaljevinder (roning) og blev kirurg i den amerikanske hær under Vietnam-krigen, hvor han fik medaljen The Bronze Star. Han nåede helt til tops i den medicinske verden, hvor han bestred talrige faglige, administrative og rådgivende le­delsesposter og modtog flere priser som f.eks. The Benjamin Spock Award for Compassion in Me­dicine. Han har udgivet mere end 150 videnskabelige værker.

 

Efterhånden blev han dog klar over, at den traditionelle behandling med medicin og kirurgi ikke hjalp. Patienterne fik bivirkninger og tilbagefald og døde trods omfattende indgreb og behandlinger­ne. Han indså, at man hidtil kun havde forsøgt at behandle symptomerne, men ikke årsagerne. Han begyndte så på egen hånd at genlæse den videnskabelige litteratur om emnet og udviklede en fedt­fattig, plantebaseret kostplan for sine hjertepatienter. Det hjalp. I 1995 udgav han et banebrydende langtidsstudie, der viste, hvordan denne kost kunne standse og afvikle hjerte/kar-sygdomme hos alvorligt syge patienter. Samme kost viste sig også at kunne forebygge hjerte/kar-sygdomme.


Caldwell B. Esselstyn: »Prevent and Reverse Heart Disease«, Avery (Penguin), New York 2007.Joel Fuhrman (1953-)

Dr. Joel Fuhrman var som 20-årig en håbefuld skøjteløber i olympisk verdensklasse, da han kom ud for en ulykke. En skade på hælen udviklede sig til en betændelsestilstand, som ikke kunne kureres med konventionel medicin. Han gik med krykker et år. Da en kirurg så fortalte ham, at han aldrig kom til at gå igen, besluttede han sig til at gennemføre en længerevarende, lægeovervåget faste, li­gesom hans far havde gjort nogle år tidligere for at kurere sin gigt. Joel Fuhrman fastede i 46 dage ved Dr. Herbert Sheltons Sundheds Center i Austin, Texas, hvor kosten ellers var frugt og råkost. Han blev fuldstændig helbredt og fortsatte sin skøjteløberkarriere, hvor han opnåede en tredjeplads i kunstskøjteløb i The World Professoinal Figure Skating Championship.

 

Han giftede sig som 28-årig med en sygeplejerske, som opfordrede ham til at blive læge. Som skøjteløber med et hårdt træningsprogram havde han altid interesseret sig for kost og effektiv ernæ­ring og havde ofte selv overvejet dette, så han startede på medicinstudierne trods sin høje alder. In­spireret af sit ophold på Shelton Sundheds Center udviklede han i sin senere lægepraksis en plante­kost med stort indhold af rå frugt og grønt og med højt indhold af næringsstoffer, antioxidanter og fytokemikalier i forhold til lavt kalorieindhold.


Joel Fuhrman: »Fasting and Eating for Health«, St. Martin's Griffin, New York 1998.

Joel Fuhrman: »Eat to Live«, Little, Brown and Company, New York 2003. Ny udgave 2011.

Joel Fuhrman: »Disease-Proof Your Child« St. Martin's, New York 2005.

Joel Fuhrman: »Nutritarian Handbook«, Nutritional Excellence LLC, Connecticut 2010.

Joel Fuhrman: »Superimmunity«, Harper One, New York, 2011.

Joel Fuhrman: »The End of Diabetes«, Harper One, New York 2013.Dean Ornish (1953-)

Dr. Dean Ornish er grundlægger af og præsident for nonprofit-organisationen »Preventive Medicine Research Institute« (Forskningsinstituttet for Forebyggende Medicin, PMRI) i Californien. Han er professor i medicin ved University of California, San Francisco. I mere end 35 år har han ledet kli­niske forsøg, der for første gang i ernæringsforskningens historie har vist, at omfattende livsstilsæn­dringer kan starte afviklingen af selv alvorlige hjerte/kar-sygdomme uden medicin eller kirurgi. Og han har stået i spidsen for verdens første randomiserede, kontrollerede ernæringsforsøg, der viste, at omfattende livsstilsændringer kan standse eller tilbageføre udviklingen af prostatakræft i dens tidli­ge stadier. Hans senere videnskabelige studier har vist, at disse livsstilændringer dels påvirker men­neskets gener ved at aktivere sygdomsforebyggende gener og deaktivere gener, som understøtter udvikling af kræft og hjertesygdomme - og dels positivt påvirker længden af kromosomernes telo­merer, som kontrollerer hvor længe vi lever.

 

Dean Ornish har fire punkter på sit sundhedsprogram: en fedtfattig, plantebaseret kost med få el­ler ingen animalske produkter, moderat motion, stress-håndtering og sociale støttegrupper. Han var lægekonsulent for præsident Bill Clinton 1993-2000 og samarbejdede med kokkene i Det hvide Hus, på Camp David og på Air Force One for at få dem til at lave sund mad. 2011 udnævnt til sundhedsrådgiver for præsident Barack Obama.

 

Dean Ornish: »Spis mere, vej mindre«, Borgen 1997.

Dean Ornish: »The Spectrum«, Ballantine Books, New York 2008.

 

 

Neal Barnard (1953-)

Dr. Neal Barnard grundlagde i 1985 nonprofit-organisationen »Physicians Committee for Respon­sible Medicine«, (Lægernes Komite for Ansvarlig Medicin, PCRM). Som ledende forsker har han stået for eller deltaget i en række kliniske undersøgelser om kost og helbred, især vedrørende diabe­tes 2, vægttab og præmenstruelle symptomer. Han er ud af en farmerfamilie, men hans far brød ud og blev læge med speciale i diabetes. På det tidspunkt var diabetesforskningen gået helt i stå, og faderen husker lederen af Joslin Clinic, dr. Elliot P. Joslin, sige: »Mine herrer, vi har ikke brug for flere forskningsmidler. Det, vi har brug for, er en ny idé.«

 

Neal Barnard fortsatte i sin faders fodspor, og det blev ham og hans forskningshold på George­town University og på Georg Washington University, som i 1999 kom med de nye ideer. De udskif­tede medicinen med mad. Det første forsøg var beskedent – kun 13 patienter med sukkersyge – og eksperimentet be­stod udelukkende af kostændringer. Inden for 12 uger var to tredjedele af patienter­ne medicinfri. En række senere forsøg forbedrede resultaterne, og i 2006 kunne Barnard fremlægge et program for forebyggelse og behandling af sukkersyge, som var langt mere effektivt end de offici­elle behandlingsmetoder, og som ikke blot fuldstændig kurerede diabetes 2 hos et flertal af patien­terne, men også havde positiv effekt på cholesterolniveau, blodtryk og hjertesygdomme. Løsningen var et kostprogram uden animalske produkter, ingen tilsatte olier eller fedtstoffer, men med fiberrige kul­hydrater i form af frugt, grøntsager, bælgfrugter og fuldkornsprodukter - samt moderat motion.

 

PCRM arbejder med forebyggende medicin, udfører klinisk forskning og advokerer for højere etiske standarder i forskningen. Dette indebærer blandt andet, at PCRM er imod vivisektion og dy­reforsøg i forskningen.


Neal Barnard: »Dr. Neal Barnard's Program for Reversing Diabetes«, Rodale, New York 2007.

Neal Barnard: »Power Foods for the Brain«, Grand Central Life&Style, 2013.


Der er flere...

Der er mange flere fornuftige folk - Michael Klaper, John Robbins, Milton Mills, Amy Lou Lanou, Jeff Novick, Michael Greger, Janice Stanger, Doug Lisle, Alan Goldhamer, Hans Diehl, J. Morris Hicks, Brenda Davis, Vesanto Melina, Matthew Lederman, Alona Pulde, Terry Mason, Pam Popper m.fl. - end de ovenfor nævnte, men disse er nogle af de vigtigste og gode at begynde med, hvis man er interesseret i den nyeste forskning vedrørende mad, sundhed og sygdom. De er ikke lige enige alle sammen. De fleste gør opmærksom på, at de hverken er vegetarer eller ve­ganere, og det er kun Neal Barnard, der bruger udtrykket vegansk kost om sit program. T. Colin Campbell har lanceret betegnelsen »a whole foods, plant-based diet«, altså minimalt forarbejdet, plantebaseret kost i bred almindelighed. Joel Fuhrman har opfun­det udtrykket »nutritarian« om sit kostprogram og om dem, der følger hans råd: flest mulige næringsstoffer med mindst mulige kalorier. McDougall under­streger, at stivelse (korn, kartofler, bønner etc.) plus grøntsager og frugt er den solide basis for hans kostprogram - i en enkelt video kalder han sig med et drilsk smil for »starchivore«, stivelsesspiser - mens Fuhrman fremhæver de mørke­grønne grøntsager og øvrige lette grøntsager samt frugt og bær med stivelsen længere ned i prioritetsrækken. Jane Plant, som kun har beskæftiget sig med hormonbetingede kræftformer, har kylling, fisk, skaldyr og olivenolie med i sit program, og Dean Ornish fremlægger et helt spektrum af valgmuligheder – i alt 5 grupper fra mindst sunde til mest sunde – hvor han fremlægger alt fra oksesteg og fede oste til broccoli og sojabønner, men gør opmærksom på farer og fordele ved hver gruppe. Så kan folk selv vælge, hvor sunde og raske de ønsker at være!

 

Uanset de få teoretiske uenigheder har de alle sammen i praksis kureret titusindvis af mennesker for snesevis af såkaldte »kroniske« sygdomme. Og de er sta­dig i fuld gang...

 

PS:
Denne flok eksperter har også haft forgængere. Prøv at tjekke følgende navne: Lester Morrison, Nathan Pritikin, Walter Kempner, Mikkel Hindhede, Denis Burkitt, Roy Swank.

 

 

Generel kilde til nyheder, artikler, interviews, videos m.m.

 

Hvis du ikke synes, nedenstående personer er nok, så er der flere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

Amazon Look Inside

 

Introduktion

 

 

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

Engelsk udgave:

Amazon Look Inside

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janice Stanger

Hjemmeside

Videoforelæsning

 

 

 

 

Michael Greger

Hjemmeside

Videoforelæsning

 

 

 

Plantemad © 2010 • plantemad@mail.dk • 42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node