Forsiden  •  Sundhed  •  Miljø  •  Etik  •  Politik  •  Mad  •  Oversigter  

 

Amazon Look Inside

 

 

Brenda Davis:

Hjemmeside

 

 

Vesanto Melina:

Hjemmeside

 

 

03.04 2012:

Korsblomstrede grøntsager forbedrer overlevelseschancer

efter brystkræft

 

11.10.2011:

Rå frugt og grønt modvirker gen for hjertesygdom

 

03.08.2011:

Kogte grøntsager, bønner, brune ris m.m. = mindre tarmkræft

 

00.09.2004:

Både rå og kogte grøntsager godt mod kræft

 

00.00.1999:

Rå plantemad mod hjertesygdomme, kræft og leddegigt

 

 

 

John McDougalls kostprogram

 

En tilnærmet dansk udgave af dette kostprogram kan ses på denne side:

 

Introduktion til plantemad

 

 

John McDougalls Color Picture Book

 

 

John McDougall:

Præsentation af Farvebilledbogen

Video 1 time 6 min

 

 

 

 

 

 

 

 

Rå eller kogt - hvad er sundest?

© Leif Varmark, plantemad.dk, 2012. Oversat og bearbejdet fra Brenda Davis og Vesanto Melina: »Becomming Raw«, Tennessee, 2010, side 48-51.

 

 

Mange mennesker er opmærksomme på, at forarbejdning og raffinering af fødevarer medfører en dramatisk reduktion af fytokemikalier. F.eks. fjernes mere end 95% af fytokemikalierne, når man forarbejder (raffinerer) de hele hvedekorn til hvidt mel! Men det er ikke alle, der ved, at opvarmning også kan påvirke fødevarernes indhold af fytokemikalier ganske alvorligt. Selv om konsekvenserne her er mere varierende end ved raffinering, synes størsteparten af de relevante undersøgelser at pege på, at opvarmning generelt har negative effekter på det samlede indhold af fytokemikalier. Nedenfor følger en tabel, der opsummerer undersøgelsesresultaterne vedrørende såvel de positive som de negative effekter, som opvarmning har på fytokemikalierne i vores mad.

 

Nogle undersøgelser tyder på, at opvarmning forøger antioxidant-aktiviteten hos visse fytokemikalier. Når dette sker, er det sædvanligvis fordi planternes cellevæg bliver blødgjort, hvilket gør det lettere for vores krop at opsuge disse vigtige stoffer. Sådanne iagttagelser ses ofte i forbindelse med carotenoider. For de fleste andre fytokemikalier har opvarmning en negativ effekt. Opvarmningsmetoden, temperaturen og opvarmningstiden er alle faktorer, der påvirker resultatet. Mange fytokemikalier er vandopløselige, så tabene er større ved kogning end ved dampning. Tabene accelererer, når kogetiden forlænges og temperaturen stiger.

 

 

NEGATIVE EFFEKTER VED OPVARMNING

Broccoli

Rå broccoli indeholdt omkring tre gange mere isothiocyanat end opvarmet broccoli, og opvamningen deaktiverede enzymet myrosinase.

 

Opvarmning i mikrobølgeovn resulterede i 74% tab af glucosinolater, og ved kogning gik 55% tabt ud i kogevandet. Dampning havde minimal effekt.

 

Kogning og dampning eliminerede sulforafan i frisk broccoli, mens der blev observeret mindre tab ved opvarmning i trykkoger og mikrobølgeovn.

 

Indholdet af glucosinolater og fenol-stoffer blev reduceret med mere end 50% ved kogning i mikrobølgeovn i direkte proportion til kogetid og vandmængde.

 

Beregnet sulforafan hos forsøgspersoner var omkring tre gange så stort efter indtag af let kogt broccoli i forhold til helkogt broccoli.

Rosenkål, grønkål

19-57% af lutein, beta-cryptoxantin og zeaxantin, og 14-15% af alfa-carotin, beta-carotin og lycopen blev ødelagt ved kogning i mikrobølgeovn.

Hovedkål

Glucosinolater blev reduceret med mere end 50% på grund ag udsivning i kogevandet.

 

Let kogt kål havde højere indhold af isothiocyanat end helkogt kål.

 

Kogning resulterede i 56% reduktion af glucosinolater efter 2 minutter og mere end 70% efter 8-12 minutter.

Hvidløg

Rå hvidløg viste sig signifikant mere gavnligt for adskillige markører for hjertesundhed end opvarmet hvidløg.

 

Opvarmning i mikrobølgeovn i 30 sekunder ødelagde 90% af alliinasen, mens 60 sekunder stort set eliminerede den.

 

Opvarmning i 20 minutter ved 110 grader celsius reducerede fytokemikalier og antioxidanter, men det gjorde kortere kogetid ikke.

Bladgrønt, ris, hvede

Indhold af antioxidanter blev reduceret ved opvarmning.

Bladgrønt

Indholdet af antioxidanter i 30 forskellige slags bladgrønt var højere, når de var rå end når de var kogt.

Sareptasennep og hovedkål

Isothiocyanat-produktionen var højere hos forsøgspersoner efter indtag af rå grøntsager sammenlignet med kogte.

Løg

Tab af flavinoider var 33% ved stegning, 21% ved sautéring, 14-20% ved kogning, 14% ved dampning, 4% ved mikrobølgeovn og 0% ved bagning.

Gule og sorte sojabønner

Kogning og dampning resulterede i signifikant reduktion af anthocyaniner, antioxidanter, flavonoider, fenoler og tanniner.

Zucchini, bønner og gulerødder

Jo større mængder kogevand, jo større tab af fytokemikalier.

 

 

POSITIVE EFFEKTER VED OPVARMNING

Gulerødder

Biotilgængeligheden af alfa-caroten og beta-caroten var højest for kogte og blendede gulerødder med olie, lavere i kogte, blendede uden olie, endnu lavere i raw, blendede og lavest i hele eller udskårne gulerødder.

Løg

Ristning ved 180 grader celsius bevirkede en forøgelse af biotilgængelige former for quercetin og medførte en generel gavnlig effekt.
Majs Opvarmning til 115 grader celsius forøgede den samlede antioxidant-aktivitet med 44% og forøgede indholdet af fytokemikalier (ferulsyre 550% og fenoler i alt 54%).

Sødkartofler

Dampning bevirkede ikke-signifikant forøgelse af koncentrationer af fenoler og fenolsyrer.
Tomater Opvarmning forøgede den samlede antioxidant-aktivitet og det tilgængelige indhold af lycopen, men viste ingen signifikante ændringer i mængderne af fenoler og flavonoider.

 

 

BLANDEDE RESULTATER

Artiskokker

Opvarmning mindskede indholdet af flavonoider, men forøgede indholdet af fenolsyre. Stegning forøgede antioxidant-kapaciteten op til 15 gange, og kogning op til 8 gange. (Forskerne gør opmærksom på, at det ikke er sikkert, at deres undersøgelsesmetoder afspejler, hvad der sker i kroppen).
Rødbeder og grønne bønner Ved typisk kommerciel forarbejdning var der en 32% reduktion af fenolstoffer og en 20% reduktion af antioxidant-aktiviteten i grønne bønner, mens antioxidant-aktiviteten forblev konstant og fenolindholdet steg 5% i rødbeder.

Broccoli

Dampning forøgede indholdet af fytokemikalier, mens kogning reducerede indholdet i forhold til rå broccoli. Både dampning og kogning resulterede i højere niveauer af carotenoider og tocoferoler sammenlignet med rå broccoli.

Gulerødder, broccoli og zuccini

Fenolstoffer var flest i de rå produkter efterfulgt af stegte og derefter dampede. Kogte grøntsager havde ingen målelige fenolstoffer.

 

Carotenoider var flest i de kogt grøntsager, dernæst i rå, så dampede og til sidst stegte.

 

Der var flest antioxidanter i de stegte grøntsager, dernæst i kogte, så dampede og til sidst rå. (Forskerne gør opmærksom på, at det ikke er sikkert, at deres undersøgelsesmetoder afspejler, hvad der sker i kroppen).

Korsblomstrede grøntsager Opvarmning ved dampning, stegning og i mikrobølgeovn medførte ikke signifikant tab af glucosinolater, mens kogning viste signifikant tab til kogevandet. De meste af glucosinolat-tabet (ca. 90%) blev påvist i kogevandet.
Rødkål Indholdet af glucosinolater forøgedes ved mild til moderat opvamning i mikrobølgeovn, men blev mindsket ved voldsommere opvarmning. Myrosinase-aktiviteten blev reduceret ved mild til moderat opvarmning i mikrobølgeovn og blev helt ødelagt ved mere voldsom opvarmning.

 

 

 

Enzymerne Myrosinase og Alliinase

 

Blandt de mest spændende resultater fra de nyere undersøgelser, især for rawfood-tilhængere, er opdagelsen vedrørende to enzymer i grøntsager: myrosinase og alliinase.

 

De fleste medicinske og videnskabelige eksperter afviser ideen om, at de enzymer, der findes i rå plantemad, kan overleve i menneskets fordøjelseskanal i mængder, som er store nok til at have positiv indflydelse på vores sundhed. Der er imidlertid én enzymhistorie, som sjældent bliver fortalt, og dog er den så videnskabeligt rodfæstet, at enhver uenighed herom for længst er ophørt: Inden for to plantefamilier findes der enzymer, som omdanner visse fytokemikalier til højst nyttige og bioaktive metabolitter (nedbrydningsprodukter). Disse enzymer - myrosinase og alliinase - er fysisk adskilt fra fytokemikalierne i de intakte råvarer og frigøres først, når plantematerialet (cellevæggene) bliver ødelagt, dvs. når maden bliver hakket, moset, pureret eller tygget. Når enzymerne frigøres, starter omdannelsesprocessen. Men når man opvarmer de fødevarer, som indeholder myrosinase og alliinase, bliver de fleste af disse enzymer ødelagt, hvilket eliminerer nogle af disse fødevarers mest betydningsfulde sundhedsfordele.

 

 

Myrosinase i korsblomstrede grøntsager (kål m.m)

 

Enzymet myrosinase er nødvendigt, for at svovlholdige stoffer som glucosinolater kan omdannes til de bioaktive metabolitter, som kaldes isothiocyanater, heriblandt sulforaphan. Glucosinolater findes i store mængder i korsblomstrede grøntsager, hvor de giver disse grøntsager deres karakteristiske smag og krasse aroma. Isothiocyanater er kendt for deres medvirken til at danne nye typer af enzymer, som kan hæmme kræftvækst og dræbe kræftceller.

 

Myrosinasens aktivitet forøges ved temperaturer op til omkring 60 grader Celsius, men der sker en deaktivering ved højere temperaturer. Uheldigvis vil de fleste opvarmningsmetoder medføre temperaturer over det kritiske punkt, og yderligere tab vil forekomme ved forøget kogetid. Når vi spiser rå korsblomstrede grøntsager, bliver glucosinolaterne hurtigt nedbrudt til isothiocyanater og optaget i blodbanen. Hvis vi derimod spiser disse grøntsager opvarmede, vil der kun være lidt eller intet myrosinase tilbage til at igangsætte denne reaktion. Der kan forekomme en smule omdannelse i tarmen på grund af visse tarmbakteriers aktivitet, men det sker i betydeligt mindre omfang end ved aktiv myrosinase.

 

Værd at bemærke er også, selv om det ikke har med opvarmning at gøre, at der i frisk kåljuice forekomer høj myrosinaseaktivitet, mens der kun er ganske lidt aktivitet i kålpulpen.

 

 

Alliinase i allium- grøntsager (løgvækster m.m.)

 

Alliinase er et enzym, som findes i allium-grøntsager så som løg, hvidløg og porrer. Det omdanner organosulfur-stoffet alliin til allicin, som er den bioaktive metabolit. Allicin og afledninger deraf har vist sig at have kræftbekæmpende egenskaber såvel som en lang række andre sundhedsgavnlige virkninger mod f.eks. bakterier, virus, svamp, mikrober, parasitter, blodpropper og gigt.

 

Alliinase bliver ligesom myrosinase ødelagt ved opvarmning. Undersøgelser har vist, at hvis man lader hvidløg stå i ti minutter efter det er knust (hakket, presset...), sker der en tilstrækkelig omdannelse af alliin til allicin, som kan afværge noget af effekten ved opvarmningen. Det er imidlertid vigtigt at notere sig, at noget af allicinen stadig bliver ændret eller går tabt under opvarmningen.

 

Allicin i knust hvidløg ødelægges i samme takt som opvarmningstemperaturen stiger. Halveringstiden for allicin (den tid det tager for mængden af allicin at blive reduceret med 50%) er omkring et år ved 4 graders Celsius, 32 dage ved 15 graders Celsius og kun 1 dag ved 37 graders Celsius.

 

 

Praktiske konsekvenser

Kommentar v/Leif Varmark

 

Kålplanter og løgplanter bør så vidt muligt spises rå. Næstbedst er dampning eller lynstegning.

 

Til gengæld vil det være en fordel at opvarme gulerødder, majs og tomater.

 

Iflg. Michael Greger (se video-klippet om sulforaphan og broccoli - link i højre spalte) bør man lave broccolisuppe på følgende måde: Start med at hakke broccolien i en blender for at frigøre myrosinasen. Lad det stå i ca. 40 minutter, så myrisinasen får tid til at omdanne glucosinolaterne til isothiocyanater, herunder sulforaphan, og fortsæt så med at lave suppen på normal vis. Kogningen ødelægger ikke det kræftbekæmpende stof sulforaphan.

 

Fremgangsmåden gælder formodentlig også blomkålssuppe, hvidkålssuppe, grønkålssuppe osv., og formodentlig bør peberrod, glaskål, majroe etc. også stå et stykke tid efter de er revet/snittet.

 

Dette gælder formodentlig også løg, hvidløg, porrer etc. Disse grøntsager bør hakkes og stå 30-40 minutter, før man opvarmer dem. Hvidløg bør ikke svitses i starten af madlavningen, men tilsættes rå, når maden er færdiglavet. Rå løg, gerne rødløg, i salater er sundt.

 

Man kan godt starte med at svitse lidt løg og hvidløg af smagsmæssige grunde og så bagefter følge ovenstående procedurer af sundhedsmæssige grunde.

 

Men! Mange af grøntsagerne indeholder stoffer, som reagerer forskelligt på kogning: Bemærk, at f.eks. gulerod optræder i alle tre ovenstående skemaer (negativ, positiv og blandet effekt af opvarmning), broccoli og løg i to af skemaerne osv. Nogle af grøntsagernes indholdsstoffer bliver reducerede eller ødelagt ved kogning, mens andre bliver forøgede og/eller lettere optagelige. Og for at gøre det hele lidt mere kompliceret følger her et skema for antioxidanter i udvalgte grøntsager. Resultaterne for antioxidanter er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med tallene i skemaerne for fytokemikalier:

 

Total Antioxidant Kapacitet (TAC) ved udvalgte rå vs. opvarmede fødevarer:

 

Fødevare               

             TAC rå

TAC opvarmet

Asparges

2021

1480

Broccoli

700

982

Broccoli Raab

2621

1322

Gulerødder

741

171

Kartofler, alm.

2257

1870

Kartofler, røde

2339

2294

Løg

823

1281

Peberfrugt, grøn

664

418

Peberfrugt, rød

1072

576

Rødkål

788

2359

Sødkartoffel

1173

1195

Tomat

415

552

 

Tallene gælder for nogenlunde den samme mængde af hver grøntsag (1 stk. eller amerikansk måleenhed: ½ cup)

 

Dertil skal lægges - yderligere komplikation! - at der sker et vitamintab ved forskellige former for opvarmning:

 

Oversigt over tab af næringsstoffer ved kogning, stegning og bagning

 

Så moralen af alt dette må være: Spis alsidigt af både rå og kogte grøntsager!

 

 

Se også Fytokemikalier - planternes sygdomsbekæmpende stoffer

 

 

Richard Wrangham:

Comparing Cooked

and Raw Food

Video 6 min 34 sek

 

Richard Wrangham:

The Raw and the Stolen (Artikel)

 

 

 

Suzana Herculano-Houzel:

What is so special about the human brain?

Video 13 min 32 sek

 

 

 

Korsblomsrede grøntsager

(latin: brassica)

 

blomkål

broccoli

broccoli raab

broccolo

brøndkarse

daikon

hvidkål

glaskål

grønkål

karse

kinakål

kålroe

majroe

majroeblade

pak choi

palmekål

peberrod

radiser

rosenkål

rucola

sareptasennep

savoykål

sennep

spidskål

wasabi

 

 

 

Michael Greger:

Sulforaphan i broccoli

Video 2 min 48 sek

 

Michael Greger:

Hvad beskytter mest mod hjertesygdom - rå eller kogt?

 

 

 

Løgvækster

(Latin: Allium)

 

forårsløg

hvidløg

gule løg

kinesisk purløg

perleløg

pibeløg

porrer

purløg

ramsløg

røde løg

salatløg

skalotteløg

 

 

 

Joel Fuhrman:

Rå eller kogt?

 

 

 

Jody Perrecone (CHIP):

Maximize Those Nutrients!

 

 

 

Sammenligning mellem vitaminer i rå og kogt mad

 

 

 

 

 

 

 

Plantemad © 2010 • plantemad@mail.dk • 42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node